Slokdarm Pijn

Slokdarm pijn? De slokdarm is een ongeveer 30 cm lange gespierde buis die het voedsel vanaf het moment dat het doorgeslikt wordt actief naar de maag vervoert. De spieren in de slokdarm persen als het ware het voedsel naar beneden, een echte darm dus!

Er zijn uiteraard diverse afwijkingen en ziekten die klachten aan de slokdarm kunnen veroorzaken. De aard van deze klachten verschillen, afhankelijk van het probleem dat de klachten veroorzaakt. Veel van deze klachten hebben te maken met het niet goed doorvoeren van voedsel.

Hartaanval?

Pijn aan de slokdarm wordt vaak niet als zodanig herkend. Er worden regelmatig mensen opgenomen bij de eerste hulp met klachten die doen denken aan hartproblemen. De pijn in de borststreek bleek dan echter niet door een hartaanval of andere hartproblemen te komen. In veel gevallen blijkt het dan om problemen in de slokdarm te gaan! Slokdarm pijn kan verschillende oorzaken hebben en bijvoorbeeld duiden op een ontsteking, irritatie of verkramping van de spieren in de slokdarmwand. Hieronder bespreken we een aantal veel voorkomende boosdoeners.

Gastro-oesafagaal reflux

Als er maagzuur terug de slokdarm instroomt ontstaan er klachten. Veel mensen hebben wel eens last van brandend maagzuur, een bekend fenomeen. Maar als dit erg vaak gebeurt, kunnen er grotere problemen ontstaan zoals een slokdarmontsteking. Daarbij voelt de patiënt pijn in de borstreek die kan variëren van zeurend tot een felle pijn.

Slokdarmspasme

Bij slokdarmspasme is er sprake van een verkramping van de spieren in de slokdarmwand. Dit kan vrij plotseling en aanvalsgewijs plaatsvinden. Omdat de spasmen meestal in het onderste gedeelte van de slokdarm plaatsvinden en deze bij ernstige verkramping uitziet als een soort notenkraker of kurkentrekker, noemt men deze afwijking ook wel een notenkraker- of kurkentrekkerslokdarm. Tijdens een aanval vernauwd de slokdarm zich en kan voedsel er niet goed doorheen. Aanvallen kunnen zeer frequent zijn maar ook af en toe voorkomen.

Achalasie

Achalasie is ook een bewegingsstoornis van de slokdarm maar deze keer wordt het veroorzaakt door slecht werkende, of niet aanwezige zenuwen in het onderste deel van de slokdarm. Hierdoor kan het sluitspiertje dat zich tussen maag en slokdarm bevindt niet meer goed ontspannen waardoor het niet meer goed opent. Dit heeft tot gevolg dat voedsel niet goed doorgevoerd wordt.

Slokdarmkanker

Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de slokdarm.  Ook dat veroorzaakt verslechterde doorvoering van het voedsel. De tumor wordt uiteraard op een gegeven moment voelbaar. Dit zorgt voor klachten bij het slikken, vooral bij een carcinoom die hoog in de slokdarm zit.

Heeft u last van slokdarm pijn, pijn in de borststreek of andere klachten? Ga er altijd mee naar de dokter!